Vse izjave

Zlom interneta!

29. junij, 2021 (nazadnje posodobljeno: 30. junij, 2021)

Vlada prodaja internet, šolstvo, kulturo, raziskovalce in svobodo izražanja  multimedijskim korporacijam, založnikom ter kolektivnim organizacijam avtorjev.

Objavljeno v kategoriji: Avtorske pravice

V ozadju afer in dnevno političnih bojev so na Ministrstvu za gospodarstvo rokohitrsko in z upoštevanjem zgolj ene strani pripravili spremembe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih pravic, s katerimi se v nacionalno zakonodajo ne prenaša samo zloglasna evropska Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu¹, ampak se predlaga še številne druge rešitve v korist multimedijskih korporacij, založnikov in kolektivnih organizacij avtorjev, s katerimi na evropskem nivoju niso uspele.

Lansko leto se je na pozive MGRT odzvalo veliko deležnikov, ki so predlagali, kako naj se direktiva implementira. Zdi se, da MGRT posluša samo eno stran – zasebne interese – in popolnoma zanemarja zagornike svobode izražanja in institucij, ki zastopajo javni interes v šolstvu, znanosti in kulturi.

Zakon je spisan slabše, kot smo si lahko kadarkoli predstavljali, škodljive elemente že tako slabe evropske direktive namreč še dodatno potencira in ne predlaga uravnoteženih rešitev

Zakon gre povsem na roko avtorskim združenjem in multimedijskim korporacijam. 

Založniki in multimedijske korporacije že desetletja z monopolom zavirajo razvoj izobraževanja, znanosti in kulture ter za svoje profite izkoriščajo znanstvenike in male ustvarjalce.² Kolektivne organizacije pa s pomočjo avtorske zakonodaje polnijo svoje proračune, medtem ko dejanski ustvarjalci od milijonskih prihodkov teh organizacij ne prejmejo prav veliko. 

Na daleč je razvidno, da je novi zakon o avtorskih pravicah pisan po njihovem nareku.

Tokrat so si za žrtev izbrali svobodo izražanja na internetu in tudi šolstvo, varstvo kulturne dediščine in raziskovalce

V Republiki Sloveniji poznamo pri rabi avtorskih del izjemo za pouk, ki je brezplačna. Nov 47.b člen za namene izobraževanja uvaja obvezno nadomestilo, kar bi dodatno obremenilo javne izobraževalne ustanove. Ministrstvo za gospodarstvo želi prek nadomestil avtorskim združenjem podeliti javni denar, ki bo za ta namen odvzet drugim področjem.

47.b člen prav tako med izjeme plačevanja nadomestila ne vključuje staršev ali drugega osebja za podporo pri izobraževanju na izobraževalnih ustanovah, ter ne vključuje vseh vrst rabe, ki bi jih bilo potrebno vključiti v sodobnem digitaliziranem šolskem procesu.

Izobraževanje ne sme biti predmet nadomestil, v preteklosti je temu pritrjevalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Takšno ureditev imajo tudi v veliki večini drugih evropskih držav, pri nas pa se predlaga uvedba nadomestila in dodatno tudi izničenje izjeme za primere, ko bodo založniki ponujali licence. Za oba primera MGRT zavajajoče navaja, da ne bodo obremenili javnega proračuna.

To pa še ni vse, kar nam na MGRT z novim zakonom pripravljajo.

Z novim 39.a in 39.b členom predlagajo neodpovedljive pravice do nadomestila za ustvarjalce, kar je sicer pohvalno, ampak ob tem ne določajo, da bi posledično manjša nadomestila prejeli producenti, kar enostavno pomeni, da bomo za iste storitve npr. retransmisijo uporabniki plačevali več, oziroma da bodo v primeru platform npr. odprte licence neučinkovite.

MGRT popolnoma neuravnoteženo predlaga rešitve, ki koristijo zgolj eni strani. Situacija je še bolj problematična, ker se samo v Sloveniji z novim 15. in 16. členom predvideva uvedba neodtujljive pravice do nadomestila za praktično vsako rabo AV avtorskih del na internetu.

Ali MGRT ve, da bo zlomil internet in to samo v Sloveniji?

Med predlogi tudi trajna kršitev temeljnih pravic.

V kombinaciji prej omenjenih sprememb 15. in 16. člena novega zakona, skupaj s prenosom 17. člena direktive, ki spletnim platformam nalaga vzpostavitev avtomatiziranega filtriranja (ti algoritmi ne znajo ločiti med avtorskim delom ali parodijo), dobivamo eno najostrejših cenzur svobode izražanja v EU. Ob deljenju memov in parodij boste poleg obvestila o odstranitvi prejeli še izstavljen račun.

Prenos 17. člena direktive, ki prinaša filtre vsebin, je opredeljen razkropljeno v več členih zakona in gre za enega najbolj katastrofalnih prenosov tega člena direktive v celotni Evropski uniji. Prepuščanje upravljanja svobode izražanja digitalnim gigantom se je doslej izkazalo kot polomija za demokracijo, nadaljevanje in zaostrovanje tega trenda pa predstavlja grobo in trajno kršitev naših temeljnih pravic.³ 

S prenosom 17. člena direktive bi morali počakati vsaj do sodbe Sodišča Evropske unije, ki presoja njegovo skladnost s človekovimi pravicami.

Na te zakonske spremembe ne pristajamo pod nobenim pogojem!

Ustvarjalci, ki naj bi jih zakon ščitil, so največje žrtve založnikov in digitalnih korporacij, ki s tovrstnimi lobistično napisanimi zakoni igrišče digitalnih platform prilagajajo sebi v prid. 

MGRT se zdaj pretvarja, da bo rešil ta problem tako, da bo plačila nadomestil naprtil končnim uporabnikom, poleg tega pa tudi raziskovalnim organizacijam in šolam.

Internet bi moral postati področje neposrednega stika ustvarjalcev in širokega kroga javnosti brez posrednikov, a slednji se svojim profitom ne želijo odreči, marveč se trudijo iznajti dodatne načine, kako še bolj razširiti svoj monopol.

Ne bomo dovolili, da MGRT na razprodaji proda zakonodajo o avtorskih pravicah in razbije internet. Kar ni uspelo lobistom na nivoju EU, se očitno z lahkoto lahko prišepne slovenskim predlagateljem zakona. Tega ne bomo dovolili!

Napovedujemo boj z vsemi razpoložljivimi sredstvi!

 

Povezava do zakonov: prt.si/ZASPI1 / prt.si/zakolekavt 

¹ prt.si/CDSM

² prt.si/beethoven

³ prt.si/cenzstroj