Vse izjave

Čas je za zakon o žvižgaštvu

4. maj, 2020

Silovitost javnega obračunavanja, groženj in pritiskov na posameznike, ki razkrijejo informacije v javnem interesu, le potrjujejo nujo po sprejetju zakona o žvižgaštvu.

Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Efektivna transparentnost države in zaščita žvižgačev
Objavljeno v kategoriji: Žvižgači

Izpostaviti se in posredovati informacije o okoriščanju z javnim denarjem je za mnoge posameznike še vedno pretvegana odločitev. Dokler bodo obstajale možnosti fizičnega, psihičnega ali ekonomskega obračunavanja z žvižgači in njihovimi bližnjimi, bodo mnogi izmed njih še naprej ostajali tiho. Državni milijoni pa bodo izginjali v zasebne žepe prijateljev funkcionarjev, ki so na oblasti. 

Evropski parlament je pred letom dni sprejel direktivo o zaščiti žvižgaštva, za katero imajo države članice še leto dni časa za prenos v nacionalno zakonodajo. 

Direktiva prepoznava strah pred povračilnimi ukrepi, težave z zagotavljanjem anonimnosti in odsotnost ustreznih kanalov za poročanje z jasno definiranimi časovnimi roki za povratno informacijo žvižgačem, kot glavne razloge, zakaj velik delež potencialnih žvižgačev na koncu ne spregovori. 

Kanale anonimnega poročanja moramo  vzpostaviti v vseh državnih podjetjih in institucijah z določenimi roki za odgovor, ki prijavitelju, v kolikor odgovor v določenem času ni bil podan, omogočajo poročanje višjim kanalom. Tako bi se ustvarjala sledljivosti verige odgovornosti.

Definicije prepovedanih povračilnih ukrepov nad žvižgači, kot jih pozna zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, pa potrebujejo obširno razširitev.

Eden redkih portalov, ki omogoča povsem anonimno žvižganje informacij pri nas, je portal zvizgac.si, s katerim upravlja Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji. Postopek temelji na odprtokodni tehnologiji SecureDrop, ki ob pravilni rabi omogoča popolno zaščito identitete posameznikov — tudi pred novinarji samimi.