Vse izjave

Začetek konca svobodnega interneta

27. oktober, 2015 (nazadnje posodobljeno: 22. april, 2018)

Nevtralnost interneta je v Evropski Uniji od danes naprej passe. Zdaj se borimo za vse, kar je ostalo: omejitev terminov, ki kršijo načela nevtralnosti interneta.

Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Svoboden, nevtralen in hiter internet
Objavljeno v kategoriji: Evropska Unija, Nevtralnost interneta

Danes so v Evropskem parlamentu glasovali o predlogu za ureditev enotnega trga telekomunikacijskih storitev znotraj Evropske Unije, v katerega je vključeno gostovanje v tujini in ureditev nevtralnosti internet v Evropi. Predlog je bil sprejet, a ta ne zagotavlja niti konca visokim stroškom uporabe mobilne telefonije znotraj Evropske Unije (roaming), niti ne ohranitve nevtralnosti interneta.

Aprila 2014 je Evropski parlament v prvem branju predloga predlagal daljnosežne namere za zagotavljanje nevtralnosti interneta v Evropi. Do danes, niti besedna zveza nevtralnost interneta ni preživela pogajanj, ki so se dogajala za zaprtimi vrati med Parlamentom, Komisijo in Svetom. Izglasovani predlog je poln kritičnih vrzeli, ki ga izpostavljajo zlorabi in kršenju nevtralnosti interneta. Besedilo, o katerem so glasovali danes, je diametralno nasprotno od tistega, ki ga je leta 2014 sprejel Parlament, vendar se je, z le 50 od 751 poslanci prisotnimi na razpravi, Parlament odločil, da ne bo sprejel niti najbolj nujnih amandmajev, ki bi napravljeno škodo vsaj delno zakrpali.

Struktura odprtega, nevtralnega interneta je bila tista lastnost, ki je uspešno podpirala neizmerno hitro rast in izumiteljstvo v digitalni ekonomiji in dandanašnji digitalni kulturi. S tem bodo ponudnikom interneta v roke dane vajeti za diskriminacijo določenega prometa pred drugim. To ne bo povzročilo ‘le’ dvotirnega interneta, ampak bo prav tako odpravilo vse spodbude, ves zagon ponudnikov interneta, da še naprej širijo in razvijajo svoje prenosne zmogljivosti preko širokopasovnega in ultrahitrega interneta. Posledica diskriminacije in konca širjenja širokopasovnih povezav pa bo kritično omejena konkurenčnost podjetij in s tem razvoj novih tehnologij. Telekomunikacijska podjetja pa bodo rokovala z omejevanjem dostopov in umetno rastjo cen.

S tem, ko so dopustili uporabo metode »zero-rating« so določenim storitvam omogočili pridobitev privilegija nad ostalimi. Metoda, ki je nezakonita ne samo v Sloveniji in na Nizozemskem, je pod vprašajem celo v zelo nedefinirani nemški regulatorni zakonodaji.
Slovenska zakonodaja, vodilna v svetu, ki se je do tega trenutka uspešno uporabljala kot vzvod za ohranitev odprtega in svobodnega interneta, je z današnjim glasovanjem pomensko in zakonsko ničvredna. Ves trud, ki smo ga vložili v nastanek najbolj napredne zakonodaje v Evropski Uniji danes ne pomeni čisto ničesar več.

Kljub opozorilom nevladnih organizacij, parlamentarnih in neparlamentarnih strank, društev, podjetij, strokovnjakov, znanstvenikov in politikov smo danes zaprli poglavje nevtralnosti interneta v Evropski uniji z uničenjem vsega, za kar stojijo podjetja in uporabniki širom Evrope: Svobodo interneta.