Vse izjave

Vlada draži izobraževanje ter razprodaja internet in svobodo izražanja

2. julij, 2021
Objavljeno v kategoriji: Avtorske pravice

Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja veliko reformo avtorskega prava na področju avdiovizualnih vsebin, spremenili se bodo vsaj štirje zakoni.

Podlaga za reformo je prenos evropske Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, do katere ostajamo zelo kritični zaradi kratenja pravic uporabnikov in cenzure interneta s filtriranjem vsebin.

Ministrstvo je člene Direktive preneslo izredno strogo, prenos 17. člena, ki uvaja filtre vsebin, je najhujši primer prenosa tega člena v celotni EU doslej. Ogrožena je svoboda izražanja.

A s predlaganimi spremembami predlagatelji ne želijo prenesti samo Direktive, temveč po nareku lobijev uvajajo nove spremembe, ki gredo v škodo javnemu interesu na področju šolstva, znanosti, kulture in svobode izražanja.

Uvajajo se nadomestila za rabo avdiovizualnih avtorskih del v izobraževalnem procesu v šolah, znanstvenih inštitutih in kulturnih organizacijah. Temu doslej ni bilo tako, izobrazba je bila del brezplačne izjeme. Ta nadomestila bodo šla neposredno iz žepov izobraževanja, znanosti in kulture v žepe kolektivnih organizacij avtorjev, ob enem pa ni predvideno kako bo javno šolstvo krilo ta novonastali strošek. Bo breme na koncu padlo na starše?

Pod izjemo niso navedeni niti starši in osebni asistenti otrok v prilagojenih programih.

So predlagatelji sploh pomislili, kako bodo spremembe vplivale na starše, ki jim plačljivo učno gradivo že danes predstavlja izjemno veliko breme?

Uvaja se še neodtujljiva pravica do nadomestila avtorjem za rabo avdiovizualnih vsebin na spletu, kar je sicer pohvalno, a hkrati ni predlaganih ukrepov, s katerimi bi zmanjšali nadomestila producentov. Spletni portali, ki ponujajo vsebine, bodo ta strošek prevalili na uporabnike. Končni rezultat bo dražja cena za dostop do slovenskih avdiovizualnih vsebin in posledičen upad uporabnikov. Ker podobne ureditve ni predvidene nikjer v EU, to pomeni tudi slabše izhodišče za domače ponudnike vsebin napram tujim.

Če kombiniramo to spremembo še s prej omenjenim filtriranjem vsebin (izredno nenatančna tehnologija, polna napak), bo rezultat verjetno tak, da vam bo npr. Facebook snel posnetek, na katerem se bo slišala glasba iz sosednjega bara, ob tem pa boste morali še plačati za rabo tujega avtorskega dela. Ne bo vam preostalo drugega, kot da preprosto prenehate s snemanjem posnetkov na takšni lokaciji.

Multimedijske korporacije, ki imajo zakupljene avtorske pravice večine najpopularnejših avtorskih del in njihovih predelav, tovrstno zakonodajo in površnost filtrov v ZDA že danes izkoriščajo za izigravanje manjših ustvarjalcev.

Avtomatizacija procesa odstranjevanja “kršiteljev” je za digitalne platforme neizogibna, takšna ureditev pa bo vedno delovala v škodo ustvarjalcev in uporabnikov.

Izpostavljene zakonske spremembe so za nas nesprejemljive, v boju zoper njih bomo uporabili vsa razpoložljiva sredstva!

Podrobna obrazložitev konkretnih členov in ozadja so skupaj s priloženimi opombami in povezavami na zakone dostopne v daljši izjavi: prt.si/zlomneta.