Vse izjave

Ukrepi ministrstva za zdravje: Pirati nočemo uničenja trga konoplje!

9. oktober, 2019

Dodatno zaostrovanje regulacije bi pomenilo izjemno škodo slovenskemu trgu konoplje, ki trenutno obsega več kot 30 milijonov evrov letno. Birokrate na Ministrstvu za zdravje bomo morali v ukrepanje prepričati sami.

Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Regulacija in legalizacija konoplje
Objavljeno v kategoriji: Konoplja, Legalizacija

Konoplja je v razvitih državah že lep čas tema, okoli katere ni dvoma – konoplja je namenjena zdravljenju, rekreaciji in uživanju. Pri nas se gruče nazadnjakov še vedno bojujejo proti konoplji, kot da smo leta 1971 in je Nixon ravno razglasil vojno proti drogam. K temu morda dodatno prispeva slovenska kultura, kjer je zapijanje nekaj družbeno sprejetega, nenevarna in v mnogih pogledih koristna rastlina konoplja pa je predstavljena kot hudič, ki “nam bo skvaril otroke”.

Pri nas so se stvari malo sprostile leta 2011, ko je končno stopil v veljavo Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja konoplje in maka …, a je danes situacija spet precej “srednjeveška”.

Konoplja ujetnica pravilnikov

Konoplja je po zakonu danes prepovedana droga, zato jo ureja Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), ki v svojem 9. členu pravi: “Vrtni mak (Papaver Somniferum) in konoplja (Cannabis Sativa l.) se lahko gojita samo za prehrambene in industrijske namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Natančnejše pogoje za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za kmetijstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za notranje zadeve.«

Pravilnik je že zdaj nastavljen zelo rigidno. Dodatno zaostrovanje bi pomenilo izjemno škodo slovenskemu trgu konoplje, ki trenutno obsega več kot 30 milijonov evrov letno. Kaj nas čaka v prihodnosti? Vemo, da je Ministrstvo za zdravje (MZ) letos sprejelo Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2019–2020. V tem načrtu je tudi Pregled regulacije konoplje in predlog novelacije zakonodaje, ki med drugim seveda zahteva posodobitev zakonodaje.

Birokrate bomo morali premakniti sami

Glede na to, da je odnos MZ do konoplje že dolga leta izredno negativen, močno dvomimo, da se bomo približali drugim razvitejšim državam na tem področju oz. skrbi nas, kako bo ta akcijski načrt vplival na ZPPPD na področju konoplje. Skrbi pa nas tudi Pravilnik za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje. Edino po tem pravilniku je namreč danes mogoče legalno sejati konopljo. Ga bodo spremenili in še bolj sabotirali slovensko industrijo konoplje?

Z birokrati na MZ imamo kar precej izkušenj – z njimi smo se ukvarjali tudi v času naše vložitve zakona o Regulaciji in legalizaciji konoplje. Tudi tokrat ne pričakujemo, da bodo sami od sebe postali bolj življenjski – skupaj jih bomo morali premakniti.

Tu računamo tudi na angažiranje parlamentarnih strank. Nekatere so na našo pobudo že začele bezati v parlamentu.

Pirati vemo, da je vprašanje legalizacije konoplje samo vprašanje časa. Vprašanje je samo, ali bomo prvi, ali – kot pri toliko drugih dobrih rešitvah – spet zadnji?

Pirati