Vse izjave

Spoznaj nosilca enote Postojna: Boštjan Tavčar

22. maj, 2018 (nazadnje posodobljeno: 20. avgust, 2018)
Objavljeno v kategoriji: PredstavitveJedra, Volitve DZ 2018
Boštjan Tavčar, Piratska stranka Slovenije.

Vsak dan se nam bo predstavil en nosilec oz. nosilka liste. Tokrat predstavljamo nosilca liste VE2 – Postojna, Boštjana Tavčarja. V ponedeljek predstavljamo še zadnjega kandidata, nosilca VE6 – Novo mesto, Roka Deželaka.

Ime in priimek
Boštjan Tavčar

Datum rojstva
9. 7. 1964

Izobrazba
Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike – smer telekomunikacije

Poklic
Vodja Centra za obveščanje Republike Slovenije na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Volilna enota
VE 2 – Postojna

Okraji
Nova Gorica I, Nova Gorica II

Twitter
@bota112

Odraščal sem na Jesenicah. Po končani Srednji elektrotehnični šoli v Kranju sem se vpisal na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, kjer sem diplomiral na študijski smeri telekomunikacije. Štiri leta sem poučeval strokovne predmete na Srednji elektro in strojni šoli v Kranju.

Zaposlen sem na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer vodim Center za obveščanje Republike Slovenije. Že več kot 20 let, to je od samega začetka, skrbim za razvoj številke 112 v Sloveniji. Za življenjsko delo na tem področju sem prejel nagrado Evropskega združenja številke 112 EENA. Sem tudi višješolski predavatelj na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije ter član Slovenskega društva za elektronske komunikacije SIKOM.

Moja Piratska zgodba

S politiko sem se začel resneje ukvarjati leta 2012. Sem ustanovni član Piratske stranke, od leta 2013 pa tudi član ožjega vodstva – jedra stranke, kjer opravljam funkcijo podpredsednika.

Moja politična načela in moje cilje lahko strnem v šest točk:

  • Obnoviti moralna načela in medsebojno spoštovanje v slovenskem političnem prostoru.
  • Spodbujati načela odprtosti in svobode za vse – proti cenzuri, omejevanju, prisluškovanju itd.
  • Spodbujati ustvarjalnost, sodelovanje in konkurenčno prednost na načelih informacijske družbe, ki jo vidim kot uspešen ekonomski model za prihodnost.
  • Znova uveljaviti položaj in vpliv stroke v državni in javni upravi ob nujni debirokratizaciji in decentralizaciji slednje (vzpostavitev regij).
  • Celovito prenoviti davčni sistem in izboljšati zakonodajo predvsem na področju malih in srednjih podjetij, ki morajo postati gonilo razvoja Slovenije (četrta industrijska revolucija).
  • Izboljšati položaj pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Priložnosti ne smemo zamuditi

Menim, da smo v Sloveniji z letošnjimi volitvami na prelomni točki. Gospodarska rast je ugodna, vendar žal ukrepi države ne pripomorejo k njeni utrditvi. Ključni za prihodnost bodo ukrepi za aktivno spodbujanje prehoda družbe in gospodarstva v informacijsko družbo prihodnosti.

Zavedati se moramo, da gospodarsko rast v vse večji meri poganjajo mala in srednja visoko tehnološka podjetja. Da jih bomo obdržali v Sloveniji, moramo začeti vlagati v šolstvo in visoko šolstvo, raziskave in razvoj. Intenzivneje se moramo začeti vključevati v razvojne evropske projekte na strokovnem in ne zgolj na birokratsko izvedbenem nivoju.

Na področju nacionalne varnosti nujno rabimo celovito reformo tudi z ukrepi informacijske družbe in poenotenjem informacijsko-komunikacijskih infrastruktur, kar bo prineslo tudi velike finančne prihranke in izboljšalo učinkovitost sistema.

Prav tako je nujna celovita reforma zdravstvenega sistema, ki pa ne bo mogoča brez predhodnega spopada s korupcijo, ki je na tem področju še kako razvejana. Kot eno najbolj učinkovitih orožij v boju proti korupciji na tem področju vidim skupna mednarodna javna naročila. To velja še posebej za javna naročila medicinske opreme.