Vse izjave

Spoznaj nosilca enote Kranj: Jure Trbič – Kandidat Piratov iz Dežele za Deželo!

8. maj, 2018 (nazadnje posodobljeno: 20. maj, 2018)
Objavljeno v kategoriji: Volitve DZ 2018

Vsak dan se nam bo predstavil en nosilec oz. nosilka liste. Tokrat predstavljamo nosilca liste VE1 – Kranj. Jutri nadaljujemo z nosilko VE4 – Ljubljana Bežigrad, Urško Orehek.

Ime in priimek
Jure Trbič

Datum rojstva
27. 7. 1983

Izobrazba
Diplomant upravnih ved

Poklic
Direktor zavoda

Volilna enota
VE1 – Kranj

Okraji
Radovljica I, Radovljica II

Twitter
@TrbicJ

Rojen in odrasel sem v Kranju, kasneje pa sem se preselil v Begunje na Gorenjskem.

V svoji karieri sem deloval na projektu reševanja upravnih postopkovnih problemov v sodelovanju s Fakulteto za upravo in Ministrstvom za javno upravo, poleg tega pa še na področju poučevanja, izvršilnih postopkov, pravnega svetovanja, promocije zdravja na delovnem mestu in priprave raznovrstne dokumentacije za stranke. Aktivno se ukvarjam s področjem nevladništva kot član upravnih odborov oziroma zunanji sodelavec več nevladnih organizacij. Sodelujem tudi v Državnem preventivnem mehanizmu pod okriljem Urada varuhinje človekovih pravic pri izvajanju nalog in pooblastil po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Prav tako sem član različnih nadzornih komisij.

V življenju sem izkusil delo prodajnika, delavca na pošti, točaja, organizatorja kulturnih dogodkov, pisca člankov, hlevskega delavca, učitelja podjetništva, delavca za strojem v proizvodnji, izterjevalca dolgov, predstavnika za javnosti in še bi se dalo naštevati.
Deloma zaradi vseh okoliščin, deloma zaradi svojega znanja in želje po uporabi le-tega, smo leta 2012 ustanovili Zavod UP, zavod za upravno poslovanje, kjer skupaj z ljudmi pišemo uspešne zgodbe.

Ob tem sem postal tudi oče sedaj že dveh čudovitih otrok. In kot vsak oče jima želim vse najboljše, zato moramo poskrbeti, da bo šlo dobro vsem, da bodo tudi moji otroci lahko živeli v vključujoči družbi, ki bo vsem omogočala polno življenje.

V prostem času se najraje družim z ljudmi in se pogovarjam, preživljam čas v naravi, dobro jem in rad kaj preberem. Najboljši občutek mi daje zavest, da pomagaš sočloveku, najsi bo to le z drobno pozornostjo ali kako drugače.

Moja zgodba v Piratih

Ko sem naletel na idejo Piratske stranke kot take (že 2006, ko so se formirali na Švedskem), mi je zadeva hitro padla v oči. Spremljal sem lokalno sceno in tako pomladi 2012 prvič obiskal sestanek, kjer sem videl, da so tam prisotni ljudje, s katerim bi se verjetno dalo sodelovati. Nisem se motil in še bolje je. Po branju vsebine, ki stoji za to idejo, sem si rekel – saj jaz sem Pirat! Trudim se dosegati piratske standarde in poskušal bom še naprej.

Postavljata se vprašanji, kot sta “zakaj imamo državo” in “kaj sta smisel in namen (upravnega) sistema”. Za plutje po teh vodah pa ni boljšega načina od vkrcanja na piratsko barko – barko z najmanj luknjami in največ iskrenimi, mladimi ljudmi, ki sodelovanja ne vidijo kot nekaj slabega ali absolutnega, temveč kot pot, kako skupaj z drugimi na kulturen in demokratičen način doseči minimalni standard družbene sprejemljivosti.

Verjamem, da mora biti država abstraktna zadeva, ki jo nosimo v duhu in ki obstaja zato, da ščiti naše pravice in svoboščine, in ne konkretna težava, ki nam stoji na poti do uspeha. Da pa bo resnično tako, se bomo trudili Piratke in Pirati – z vašo pomočjo, seveda – saj brez transparentnega delovanja državnega aparata, nadzora aktivnih državljanov in priznanja napak politike ter učenja iz njih ni moč pričakovati prave države, na katero bomo lahko vsi ponosni.

Na kaj se bom osredotočil po izvolitvi?

  • na sistemsko izboljšanje stanja ekonomsko deprivilegiranih skupin,
  • na modernizacijo javne uprave,
  • na sistemsko zaščito žvižgačev,
  • na vpeljavo in krepitev participativne demokracije,
  • na pospešitev regionalizacije,
  • na poenostavitev poslovanja mladim podjetnikom in
  • na čim večjo transparentnost delovanja nosilcev javnih funkcij.

Življenje me je tako napeljalo k družbeni aktivnosti. Sam pa stavim na rek: Omogočimo ljudem ustvarjati.