Vse izjave

Spoznaj nosilca enote Celje: Gorazd Knific

18. maj, 2018 (nazadnje posodobljeno: 20. avgust, 2018)
Objavljeno v kategoriji: PredstavitveJedra, Volitve DZ 2018
Gorazd Knific, Piratska stranka Slovenije.

Vsak dan se nam bo predstavil en nosilec oz. nosilka liste. Tokrat predstavljamo kandidata v volilni enoti VE 5 – Celje, Gorazda Knifica. Jutri nadaljujemo s kandidatom VE2 – Postojna Boštjanom Tavčarjem.

Ime in priimek
Gorazd Knific
Datum rojstva
04. 07. 1976
Izobrazba
Magister znanosti, diplomirani zgodovinar in sociolog kulture
Poklic
Kustos z magisterijem, muzejski svetovalec
Volilna enota
VE5 – Celje
Okraji
Šentjur, Dravograd – Radlje
Kontakti
gorazd.knific@hotmail.com
Facebook: gorazd.knific
Twitter: @Vzajemnik

Rodil sem se v Kranju, a smo s staršema in mlajšim bratom ves čas živeli v Ljubljani. Tam sem tudi obiskoval osnovno šolo Majde Vrhovnik in gimnazijo Šentvid. Leta 1995 sem se vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer sem 2002 diplomiral ter se zaposlil v Mestnem muzeju Ljubljana kot pripravnik. Ko so se vsi občinski zavodi, ki se ukvarjajo z varovanjem in popularizacijo premične kulturne dediščine in umetnosti združili pod okriljem Muzeja in galerije mesta Ljubljane, sem tam zasedel mesto vodje dokumentacijskega centra.

Leta 2011 sem uspešno končal magistrski podiplomski študij Menedžmenta neprofitnih organizacij in danes opravljam svoje delo kot muzejski svetovalec. Pri mojem delu s sodobnimi tehnologijami poskušam ohranjati našo kulturno dediščino in moji teksti s temi izkušnjami so tudi del strokovnih izpitov za bodoče kustose, saj sem postal pravi strokovnjak za srečanja starega z novim.

Te izkušnje ter znanje hočem prenesti tudi v širšo družbo, saj trenutno kot zgodovinar lahko v živo opazujem konec ene zgodovinske ere in prehod v novo. Prehajamo iz materialistične proizvodne družbe prejšnjega tisočletja v prihajajočo tehnološko družbo informacij in avtomatizacije. Ta prehod bo mnoge današnje ideološke koncepte, od lastništva do proizvodnje ter potrošnje, postavil na glavo in Pirati smo trenutno edina stranka, ki je v Sloveniji sposobna odgovoriti na ekonomske in družbene izzive tega zgodovinskega prehoda.

Moje misli o Piratih

Pirati smo morda nenavadna stranka, saj se ideološko ne opredeljujemo kot levi ali desni, a ravno to nam omogoča sodelovanje z vsemi, ki želijo premagovati številne izzive, ki jih prihodnost, v popolnoma spremenjenih družbeno-ekonomskih okvirih, postavlja pred celoten svet.

Rešitev za prihodnost sta skupnostna vzajemna družba in ekonomija, temelječi na prostovoljnem združevanju posameznikov za izpolnjevanje skupnih potreb, katerega končni cilj je zgraditi novo družbo v lupini stare. Vsi moramo vzajemno sodelovati pri gradnji alternativnih demokratičnih in socialnih institucij ter gospodarskih družb, dokler končno ne nadomestijo obstoječega političnega in gospodarskega sistema ter ju prilagodijo potrebam najširše človeške družbe – in ne le peščice. Prihodnost mora temeljiti na družbeni in gospodarski svobodi, ki bo nadomestila grobe kapitalistične pritiske na delovno silo, svobodo trga in skoraj religiozno podrejanje vsega delovanja družbe ustvarjanju dobička.

Seveda tudi tako ne bo možno zagotoviti popolne enakosti med ljudmi, a za to niti ni naravne ali družbene osnove. Vsekakor pa predstavlja najboljši način, kako zagotoviti enake možnosti za vse ljudi.

To je prihodnost, za katero se je vredno boriti. Do nje pa bomo prišli predvsem tako, da bomo volili Pirate.