Vse izjave

Priložnost imamo soodločati o informacijski družbi v državi!

24. junij, 2016 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Država in njeni javni servisi
Objavljeno v kategoriji: Informacijska politika, Zakonodaja

Te dni se Direktorat za informacijsko družbo, ki je pristojen za področje informacijske družbe v Sloveniji, seli pod okrilje Ministrstva za javno upravo kamor, kot resor, razen z izjemo razvoja e-uprave, ne spada. Informacijska družba potrebuje dovolj avtonomije, da lahko ustrezno nadaljuje digitalni in informacijski razvoj Slovenije, potrebuje lastno ministrstvo ali vsaj položaj Vladne službe!

V postopku spreminjanja je torej Zakon o državni upravi, katerega spremembe se delno nanašajo tudi na umeščenost informacijske družbe. Zdaj nas še pred obravnavo novele na delovnih telesih Državnega Zbora vabijo, da se udeležimo posveta. Pa pravijo, da s tečnarjenjem državnim ustanovam nič ne dosežeš 🙂

Današnji posvet se bo torej nanašal na umestitev informacijske družbe kot tudi na spremembo delovanja javne uprave, na migracijo storitev v oblake (čeprav so tam že kar nekaj časa) in o splošni digitalni preobrazbi javne uprave, ki naj bi s temi koraki (p)ostala dober servis državljanom.

Bolj natanko, govorilo se bo tudi o inšpekcijskemu nadzoru razvoja informacijske družbe in digitalnih tehnologij v državni upravi in državnih podjetjih. S premestitvijo Direktorata bo sedaj nadzor nad registrom overiteljev, ki ga uporabljajo in upravljajo na Ministrstvu za Javno upravo (si-gen, si-gov) pod isto streho. Ponudnik storitve in nadzornik bosta torej podrejena istemu ministrstvu. Sumljivo, da inšpektor in izvajalec odgovarjata istemu šefu, mar ne?

Informacijska družba je ključnega pomena v razvoju vsake države. V Evropski uniji je povsod prvotnega pomena, na njenem področju se dogajajo tektonski (kvantni) premiki, pri nas pa se je politika več ali manj zaveda le kot simpatično floskulo in ji ne izkazuje veliko pozornosti.

Zato Pirati ostro protestiramo proti takšnemu mačehovskemu odnosu do informacijske družbe in njenemu razvoju ter apeliramo na Vlado Republike Slovenije, da se končno začne resno zavzemati tudi za to področje.

Predlog: ustanovitev ministrstva ali vsaj neposredna podrejenost Vladi!

Izrednega pomena je, da ponovno ustanovimo Ministrstvo za informacijsko družbo, kamor bi vključili vse direktorate, ki so trenutno po različnih ministrstvih in se ukvarjajo s svojimi resornimi informatizacijami, saj je informacijska družba vpletena ne le v informatizacijo javne uprave, ampak tudi v pore današnje družbe in zato potrebuje svoje mesto.

Glede na ta, iz naše strani verjetno utopičen predlog, predlagamo, kot kompromisno rešitev, da se področje informacijske družbe postavi neposredno pod vlado (npr. Služba vlade za informacijsko družbo), saj je za področje, ki je tipično vsebinsko horizontalno, zelo pomembno, da ima pomembno vlogo v politiki kot pri splošnem razvoju Slovenije. Tako smer je ubralo že nekaj držav v EU, ki so to področje umestili na pomembno mesto vladnega odločanja, veliko držav je imenovalo tudi svoje CIO (Chief information officer), ki skrbijo za usklajen razvoj digitalizacije različnih sektorjev in so odgovarjajo neposredno predsednikom vlade ali države.