Vse izjave

Podpora predlogu redefinicije kaznivega dejanja posilstva po modelu “samo ja pomeni ja”

23. februar, 2021
Objavljeno v kategoriji: Zakonodaja

Podpiramo pobudo spremembe kazenskega zakonika z redefinicijo kaznivega dejanja posilstva po modelu »samo ja pomeni ja«.

Primer sodbe Višjega sodišča v Kopru iz leta 2017 je pokazal, da lahko sodniki trenutno zakonodajo v določenih primerih interpretirajo tako, da se dejanja, ki bi sicer morala biti obravnavana in kaznovana kot posilstvo, v korist storilcu močno omili.¹

S predlaganimi spremembami kazenskega zakonika po modelu »samo ja pomeni ja« bi možnost tovrstnih sodb v prihodnje močno zmanjšali. Takšne spremembe bi mnogo bolje konkretizirale in zavarovale pravico do telesne nedotakljivosti, ki jo zagotavlja 35. člen ustave², pravni red pa bi bolje uskladili tudi s konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2014.³

Zakonski predlog in dodatna obrazložitev v podporo spremembam sta dostopna na povezavi: http://samojapomenija.si 

Vložitev zakonskega predloga v zakonodajni postopek lahko podprete s kvalificiranim digitalnim potrdilom: prt.si/samoJA 

 

¹ prt.si/466682015 

² prt.si/35clenust 

³ prt.si/ratif2014