Vse izjave

Piratsko pismo podpore peticiji za odpravo prekarnosti

11. oktober, 2018
Objavljeno v kategoriji: Ekonomija, Odprta pisma, Peticija, Prekarnost

Pirati se pridružujemo številnim univerzitetnim, nevladnim in aktivističnim organizacijam ter političnim platformam, ki so te dni že izrazile podporo Peticiji za odpravo prekarnosti, katere pobudnik je Inštitut za študije prekariata.

Inštitut je prvi del pritiska na odločevalce že uspešno končal – dosegli so, da so parlamentarne stranke temo prekarne zaposlenosti umestile v koalicijsko pogodbo.

Pri nas je že več kot 40 odstotkov delavcev zaposlenih v atipičnih zaposlitvah, prve zaposlitve mladih pa so atipične v več kot 75 odstotkih, kar je največji delež znotraj Evropske unije.

Prekarnost že ima in bo še imela uničujoče posledice, če jih ne odpravimo že danes in hkrati ne saniramo že storjene škode. Država zaradi prekarne zaposlenosti pobere manj davkov, bremena za plačevanje prispevkov pa padejo na prekarko oziroma prekarca. Posledica prekarnosti je nižja pokojnina, kar v starosti privede do revščine in bede.

Prekarstvo in večja fleksibilnost trga delovne sile sta posledica ideološke napake preteklosti, ki se je navezovala na t.i. večjo svobodo posameznika. Danes vemo, da tovrstna oblika ne prinaša nikakršnih večjih koristi posamezniku, ampak ogromno škodo na dolgi rok, saj se bodo prekarci znašli v začaranem krogu in postali revni starejši. Ob grožnji staranja družbe in avtomatizacije je to še eno breme, ki se bo zrušilo na našo družbo, če se z njim ne bomo soočili danes.

Groženj, ki se slovenski družbi bližajo s prihodnjimi desetletji, se Pirati dobro zavedamo. Nočemo, da bi se kar naenkrat kot družba znašli v položaju, kjer bi imeli množice ostarelih, ki umirajo v revščini, hkrati pa tudi množice brezposelnih mladih, ki zaradi avtomatizacije ne bodo imeli ne dela, ne dohodka, ker se na oboje nismo pravočasno odzvali.

Eden od ključnih korakov, da preprečimo to katastrofo, je odprava prekarnih oblik dela.

Dela, ki dolgoročno uničuje družbo, kot družba ne rabimo.