Vse izjave

Dvig dovoljene meje THC na 0,3 %

25. oktober, 2020
Objavljeno v kategoriji: Konoplja

Evropski parlament je izglasoval dvig dovoljene meje vsebnosti THC v industrijski konoplji na 0,3 %. Glasovali so tudi za vključitev konoplje na seznam proizvodov, ki jih je mogoče urediti s tržnimi standardi, katerih cilj je izboljšati pogoje za proizvodnjo in trženje ter kakovost kmetijskih proizvodov.¹

V kolikor spremembo potrdita še Evropska komisija in Evropski svet, bo to preboj za evropske konopljarje, ki so zaradi dozdajšnje meje, povsem nerazumno postavljene na 0,2 %, že več let v velikem zaostanku za ostalimi konopljarji po svetu.

Panoga industrijske konoplje je sicer ena izmed najhitreje rastočih panog v Evropi, saj je skupna površina nasadov od leta 2011 v nekaj letih narasla že za več kot 500 %.²

Rastlina konoplja je vsestransko uporabna. Nekdaj je bila koriščena za izdelavo vrvi (od tu izvira beseda konopec), jader, papirja in celo za izdelavo avtomobilske karoserije³, vendar kasneje izrinjena zaradi dostopnosti bombaža in plastike. 

A proizvodnja plastike terja šestkratnik energije za proizvodnjo, ob čimer je onesnaževano tudi ozračje, bombaž pa je med poljščinami, za katere je potrebno porabiti največ vode in pesticidov.⁴ 

Danes, ko se vse več držav vse bolj ambiciozno zavezuje k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in varovanju naravnih habitatov, nam povratek konopljarske panoge nudi odlično priložnost za realizacijo zastavljenih ciljev. 

Poleg obširne rabe v tekstilni industriji lahko izdelki iz konoplje nadomestijo tudi večino izdelkov iz plastike⁵, s konopljinim papirjem in biomaso pa lahko omejimo uničevanje gozdov. Z njo se da tudi graditi⁶, njena pridelava pa ne zahteva rabe pesticidov in je koristna za tla.⁷

Zadnjih nekaj let so vse bolj priljubljeni izdelki iz drugega najbolj prepoznavnega kanabinoida – CBD. Prisotnost CBD je v različnih sortah industrijske konoplje pozitivno korelirana glede na prisotnost THC, kar pomeni, da omejevanje vsebnosti THC omejuje tudi vsebnost CBD in kmetom preprečuje, da bi lahko gojili produktivnejše sorte konoplje.⁸

Kmetom, ki se odločijo za pridelavo konoplje, lahko z enostavnimi spremembami Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje olajšamo zadatek in poskrbimo, da se bo ta koristna panoga v prihodnje še hitreje širila in razvijala. 

Spremembe, ki jih predlagamo:

  • možnost gojenja in saditve potaknjencev in sadik za nadaljnjo prodajo ali lastne potrebe,
  • možnost gojenja v za to prilagojenih prostorih in s tem podaljšanje sezone gojenja na celo leto,
  • možnost gojenja sort, ki niso zgolj na EU sortni listi, a zadostujejo predpisom,
  • dvig dovoljene stopnje THC na 1 %,
  • gojenje naj bo dovoljeno na manjših površinah od trenutno predpisanih 1000 m2 (pomembno za rastlinjake),
  • državne spodbude za zagon te (še) male, a obetajoče panoge v sklopu ciljev Skupne kmetijske politike 2021-2027.⁹ 

Vodilni pri proizvodnji industrijske konoplje v svetovnem merilu so Švicarji, kjer je omejitev vsebnosti THC 1 %.¹⁰ V ZDA so že v teku pobude, da bi dvignili tamkajšnjo mejo z dosedanjih 0,3 %.¹¹

V kolikor želimo pomagati našim konopljarjem, moramo tem zgledom slediti tudi sami. Nasproti pa žal stoji Ministrstvo za zdravje, ki je lansko leto pričelo z gonjo proti izdelkom CBD.¹²

 

¹ prt.si/euparlhemp

² prt.si/hemprise

³ prt.si/soybeancar

prt.si/okolcenaprohibicije str. 10

prt.si/konoplastika

prt.si/konogradnja

prt.si/fitoremediacija

prt.si/analizakanabinoidov

prt.si/skp2030

¹⁰ prt.si/konopljaCH

¹¹ prt.si/ZDAthclim

¹² prt.si/cbdgonja