• Tematika

  • Avtor

Število zadetkov: 14

Prihajajoči

12. July, 2018

Anonimni avtor
* Avtorjem omogočamo anonimnost, saj nekateri še ne želijo biti asociirani kot člani stranke. Za več informacij se obrnite na zapisi@piratskastranka.si.
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Spoštovanje človekovih pravicNacionalna varnostMigracijska politika

Pravni in varnostni vidik problematike tujcev v Sloveniji

7. May, 2018

Anonimni avtor
* Avtorjem omogočamo anonimnost, saj nekateri še ne želijo biti asociirani kot člani stranke. Za več informacij se obrnite na zapisi@piratskastranka.si.
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Migracijska politikaSpoštovanje človekovih pravic

Konec hranjenja prometnih podatkov o telefonskih klicih in internetu

12. July, 2018 - Nadzor nad vsemi in vsem v imenu reda in varnosti je zgodovinska želja vseh organov pregona. Dogodki, kot sta bila teroristična napada v Madridu in Londonu, jih utrjujejo v njihovem prepričanju in jim dajejo možnost dostopa do novih, v normalnih razmerah nedosegljivih represivnih ukrepov.

Boštjan Tavčar
Podpredsednik stranke
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Zasebnost, nadzor in varovanje podatkov

Zato moraš tudi TI protestirati proti TTIP!

7. May, 2018

Anonimni avtor
* Avtorjem omogočamo anonimnost, saj nekateri še ne želijo biti asociirani kot člani stranke. Za več informacij se obrnite na zapisi@piratskastranka.si.
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Prostotrgovinski sporazumi

Število zadetkov: 14